Flipped Classroom: odwrócona szkoła

Jeden z najbardziej obiecujących pomysłów jak wykorzystać  dobrodziejstwa cyfrowej ery tak, aby z powrotem postawić szkołę na nogi, bez konieczności niszczenia istniejącego systemu. 

Dlaczego "odwrócona"? Najkrócej:

W największym uproszczeniu pomysł odwróconej szkoły polega na "wypychaniu" z zajęć lekcyjnych czasu przeznaczanego wcześniej na przekazywanie uczniom treści informacyjnych po to, aby w szkole zyskać więcej czasu na prezentację, autoprezentację i ewaluację własnej i grupowej pracy uczniów, nowoczesne metody oceniania kształtującego, motywacyjne aktywności etc.

W tym celu uczniowie powinni mieć w domu dostęp do instrukcjonalnych treści edukacyjnych np. w formie podcastów, wideocastów etc.

Oczywiście nie wyklucza się równoległego korzystania z tradycyjnych podręczników i e-podręczników, jednak same - nie wystarczą.

Odwrócona szkoła, to NIE JEST oddzielna, wąsko pojęta metoda nauczania, ale raczej koncepcja ogólna, którą można realizować na wiele sposobów.

(Zobacz więcej: A. Sams, There is no such thing as THE Flipped Class)

Ciekawa refleksja uczniowska: "Można zatrzymać nauczyciela i przewinąć go wstecz".

Czego (nie) będziesz potrzebował(a)?

Zatem, wbrew popularnej nazwie systemu, Flipped Classroom nie każe niczego wywracać do góry nogami. 

Kłopot z nazwą

Zakładamy, że żywy język z czasem zaakceptuje jedno, najwygodniejsze określenie.

Vid. 1. Flipped Classroom - model odwróconej szkoły. Nie prezentujemy nigdy u nas materiałów wydawnictw, jednak ten wykład jest dobrym wyjątkiem: został wyprodukowany przez znane wydawnictwo, ale ma dużą wartość merytotryczną i nie zawiera reklamy produktów. Polecam go zatem z czystym sumieniem. 
Vid. 2. O swojej odwróconej klasie mówi nauczyciel (napisy polskie). Czas: 2'52".
Vid. 3. Aaron Sams opowiada, dlaczego "odwrócił swoją szkołę". 
Powyższy filmik powstał w grudniu 2010 roku, kiedy Sims dopiero pisał (wraz z Jonathanem Bergmannem) książkę, która dziś już jest dostępna: "Flip Your Classroom".Obydwaj autorzy zostali (także później) laureatami nagrody prezydenta. 

Zalecane źródła zewnętrzne