KOMUNIKACJA TEKSTOWA: JAK PISAĆ W INTERNECIE?

Jak pisać w internecie? Korespondencja e-mailowa, czaty komunikatory, ale także artykuły i inne teksty. Komunikacja internetowa rządzi się swoistymi prawami!

Garść rad

  1. Pisz zwięźle. Zapoznaj się z artykułem: Współczynnik mglistości, czyli jak pisać zrozumiale i stosuj się do niego. Nie przekraczaj wartości 13 współczynnika mglistości.

  2. Pisz krótko. W internecie nikt nie czyta długich tekstów. Załóż, że masz 140 znaków aby przekonać czytelnika do pozostania. Potem już za późno: uciekł.

  3. Pisz w punktach. W internecie nikt nie czyta sekwencyjnie.

Zapoznaj się z tekstem Zasady publikowania, tytułowania i oznaczania stron. Został napisany dla autorów niniejszego serwisu, ale jego zakres zastosowań jest znacznie szerszy.

O języku elektronicznych mediów. Podejście klasyczne.

Vid. 1. Profesor Bralczyk o netykiecie i kreatywności językowej.

Polecane źródła zewnętrzne

Współczynnik mglistości (GFI), czyli jak pisać zrozumiale

Umiejętność pisania zrozumiałego dla czytelnika jest cechą bardzo pożądaną. Jest tym ważniejsza, gdy materiały publikuje się w Internecie. Tam większość czytelników tekstu trudnego w odbiorze wyłącza się po krótkiej chwili. Jeśli chcesz być zrozumiałym, używaj krótkich, prostych zdań, a nawet krótkich słów.

Istnieje prosta metoda, pozwalająca sprawdzić, czy to co piszesz jest zrozumiałe dla odbiorcy. Jest to tzw. współczynnik mglistości. Aby go obliczyć:

  1. Oblicz, ilu słów używasz srednio w zdaniu. W tym celu weź dowolne sto słów ze swojego tekstu. Podziel sto przez liczbę użytych zdań.

  2. Policz ilu "trudnych" słów używasz przeciętnie na każde 100 wyrazów. Za "trudne" uznaj słowa czterosylabowe lub dłuższe (oprócz imion i nazw własnych).

  3. Dodaj wyniki z punktów 1. i 2., a następnie oblicz 0,4 tej sumy. Oto współczynnik mglistości.

Przykład: Jeśli przeciętnie budujesz zdania z 20 słów, a na każde 100 słów używasz 10 trudnych, to ich suma wynosi 30. 0,4 z tej sumy to 12 i taki jest twój współczynnik mglistości.

Uwaga: Do obliczenia współczynnika możesz użyć narzędzia online: gunning-fog-index.com. Wystarczy, że wkleisz w pole tekstowe swój tekst i klikniesz Calculate.

Jeśli twój współczynnik wynosi więcej niż 13, to trudno cię zrozumieć.

  • Readers Digest ma wskaźnik pomiędzy 8 a 9,

  • Time ma ok. 11,

  • Przemówienia Churchilla miały współczynnik równy 3,2.

  • Niniejszy tekst ma GFI poniżej 11. Jak na język polski - nieźle.

Uwaga: język polski nie pozwala uzyskać tak niskich GFI jak angielski, ale też jest przez to trudniejszy w odbiorze - musimy bardziej się starać!