PRZYKŁADY REALIZACJI E-portfolio

Staramy się tu wskazywać przykłady żywe, proste, w różnych stadiach rozwoju i zaawansowania, najchętniej te oparte na bezpłatnych, ogólnodostępnych narzędziach Internetu Społecznego (jak blogi, witryny Google etc.). 

E-portfolia Helen Barrett

E-portfolia przedszkolaka - dwa przykłady (tworzone przez opiekunki we współpracy z dziećmi) 

Projekt prowadziły  studentki I roku nauczania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, współpracowała z Panią Wiesławą Żbel (nauczycielką przedszkola w Simoradz, która udostępniła materiały i pomogła w przeprowadzeniu zajęć.

Uwagi o przygotowaniu i realizacji: e-portfolia są efektem przeprowadzonych spotkań i zajęć z dziećmi (dwiema dziewczynkami i zawierają filmiki, zdjęcia, kopie rysunków, wypowiedzi dzieci, autoportrety oraz opisy i refleksje.