plickers - papierowe kody do szybkiej informacji zwrotnej

Urzekająco proste i pomysłowe narzędzie do szybkiego pozyskiwania przez nauczyciela błyskawicznej informacji zwrotnej dającej się sprowadzić do maksimum czterech możliwych odpowiedzi (A, B, C, D).

Witryna plickers: WWW.PLICKERS.COM

O Plickers

Potrzebny jest tylko jeden smartfon (nauczyciela).

  1. Każdy uczeń otrzymuje unikalny drukowany kod - paper clicker (papierowy pilot).

  2. Uczniowie udzielają odpowiedzi pokazując swoje kody (patrz foto). Kierują je w stronę smartfonu nauczyciela.

  3. Wskazanie jednej z maksymalnie czterech poprawnych odpowiedzi następuje poprzez ustawienie kodu stosownym bokiem do góry (kody powinny mieć z tyłu oznaczenia A, B, C, D).

  4. Nauczyciel otrzymuje natychmiast wykres słupkowy oraz wyniki każdego ucznia.

Karta uczniowska:

Polecane źródła:

W obrazie tła oraz obok wykorzystano fragmenty grafiki Plickers, aut. François Jourde (zgodnie z licencją CC BY-NC-SA 2.0).