Sesja 2.3: Narzędzia do zapisywania refleksji

Wykorzystanie narzędzi do zapisywania i organizowania refleksji

Treści przeniesione ze starej wersji serwisu, ale odnośniki do źródeł zewnętrznych jeszcze nie są zaktualizowane

(ostatnia aktualizacja: 2014 r.).

Cele


Celem sesji jest przedstawienie narzędzi do zapisu i organizowania refleksji.

Spodziewane osiągnięcia

Uczeń po tej sesji będzie:

 • potrafił wyjaśnić, rozwinąć i zastosować różne strategie wspierające uczniów w utrwalaniu i organizowaniu refleksji (zadawanie pytań),

 • znał odpowiednie metody i formaty dokumentowania refleksji.

Ćwiczenie 2.3.1.

Prowadzący powinien przedstawić uczestnikom kursu istniejące narzędzia wspierające refleksję. Uczestnicy poznają najlepsze praktyki i otrzymają zalecenia dotyczące użytkowania różnych narzędzi. W prezentacji prowadzący może uwzględnić następujące punkty:

 • Wprowadzenie,

 • Prezentacja różnych (patrz Słownik) narzędzi wspierających refleksję,

  • prowadzenie dzienników uczenia się,

  • luźne dokumenty bez dokładnego planu,

  • notatki i mapy myśli,

  • blogi,

  • dzielenie się przemyśleniami na forum,

  • ePortfolio,

  • nagrywanie dźwięku lub/i (patrz Słownik) podcastów,

 • Najlepsze praktyki,

 • Zalecenia dotyczące użytkowania różnych narzędzi wspierających refleksję.

Ćwiczenie 2.3.2. Refleksja i prowadzenie dziennika uczenia się.

Zadaniem prowadzącego jest przedyskutowanie najważniejszych punktów, takich jak: czym jest dziennik uczenia się i jak go prowadzić. W dyskusji muszą zostać uwzględnione następujące punkty:

 • czym jest (patrz Słownik) dziennik uczenia się - ogólna charakterystyka, cele, zalety,

 • jak prowadzenie takich (patrz Słownik) dzienników usprawni proces uczenia się?

 • różne sposoby prowadzenia dzienników uczenia się:

Ćwiczenie 2.3.3. Ćwiczenie dotyczące etapów zapisu refleksji

Zadaniem prowadzącego jest:

 • przygotowanie prezentacji na temat potrzeby ustrukturalizowania refleksji i wykorzystania metodycznego podejścia krok-po-kroku,

 • rozdanie uczestnikom kursu (patrz Słownik) kwestionariusza, który pomoże w przeprowadzeniu refleksji.

Zadanie praktyczne: spróbuj zapisać osobistą refleksję. Masz do wyboru dwie możliwości:

 • Scenariusz 1: wybierz sytuację, którą doświadczyłeś/łaś osobiście,

 • Scenariusz 2: wybierz jeden z tematów dotyczących refleksji [z tego zestawu] w celu opracowania własnej historii refleksji,

 • Każdy uczestnik powinien wypełnić kwestionariusz i przedyskutować go z osobą siedzącą obok – stymulacja oceny refleksji,

 • Przygotowanie zaleceń na temat szablonu kwestionariusza, tak aby dostosować go do potrzeb uczniów.