Proces skutecznego wdrażania mobilnych technologii (model SAMR)

Substitution - Augmentation - Modification - Redefinition (SAMR)

Substytucja - Poszerzenie - Modyfikacja - Redefinicja (SPMR - propozycja LH skrótu polskiego)