EDUCANDY

Prosta w obsłudze platforma. Umożliwia tworzenie gierek edukacyjnych w kilku kategoriach

Witryna EDUCANDY: educandy.com

O EduCandy

 • Umożliwia tworzenie prostych gierek:

  • Wielokrotnego wyboru (Multiple Choice)

  • Kółko i krzyżyk (Noughts & Crosses) - tu gramy z żywym uczestnikiem albo z komputerem.

  • Krzyżówka (Crosswords)

  • Dobieranie par (Match-up)

  • Pamięciowe (Memory) - odkrywanie par kart

 • Działa na stronie internetowej (komputery klasy PC). Tam można grać i tworzyć gry (do tworzenia potrzebne konto).

 • Istnieją apki dla urządzeń mobilnych z Androidem, IOSem oraz mobilnym Windows. Tam można grać.

 • Raz wprowadzone dane (np. słówka) można wykorzystać kilkakrotnie - w różnych typach gier.

Przykłady gotowych gier edukacyjnych:

 • Wejdź do educandy.com

 • Podaj kod (spróbuj kodu 28cb - przykłady przygotowane przez Martę FloBo)

Ekran kreatora - wprowadzanie danych

UWAGA: w chwili pisania tego tekstu (18.10.2019) system jest w wersji beta. Nie pozwala jeszcze na zarządzanie wieloma istotnymi parametrami gierek i quizów. C.d.n.