YouTube

YouTube w ostatnim czasie szybko zmienia wiele parametrów technicznych w związku z przejściem na technologię HTML5. Niewątpliwie jest serwisem o takiej skali i o takim zakresie możliwości technicznych dostępnych bezpłatnie, a korzystnych z punktu widzenia zastosowań edukacyjnych, że nie sposób go pominąć.

Wybrane aspekty
Przegląd możliwości YouTube Garść sposobów rozwiązania wybranych problemów.Wykaz polecanych źródeł zewnętrznych
YouTube w urządzeniu mobilnym ma pewne unikalne możliwości.