METODA WEBQUEST: CO To? Dla KOGO?

Co to jest WebQuest?

WebQuest (w wolnym tłumaczeniu "Poszukiwania w Sieci"), jest zorientowanym na uczniowskie badania formatem zajęć edukacyjnych, w którym wyjściowym (ale nie wyłącznym) źródłem informacji jest Internet. Prościej mówiąc, WebQuest jest konkretnym schematem metody projektu badawczego.

 • Uczniowie w oparciu o Sieć zgłębiają zadaną tematykę, starają się weryfikować jakość uzyskiwanej informacji (także w oparciu o źródła pozainternetowe).

 • Pozyskane informacje i tworzone na ich podstawie struktury uczniowie gromadzą, redagują i przygotowują do prezentacji za pomocą elektronicznych narzędzi.

 • Narzędziem może być serwis internetowy (np. Google Blogger, Witryny Google), program do prezentacji (np. Prezentacje Google, Power Point, uczniowski film etc.) lub w ostateczności nawet zwykły edytor tekstowy z osadzonymi ilustracjami i linkami do źródeł.

 • Narzędzie powinno zostać dobrane stosownie do formy i środowiska prezentacji końcowej (np. Blogger lub Witryny dla prezentacji w Sieci, PowerPoint lub nowszy program prezentacyjny dla prezentacji w sali z projektorem, edytor dokumentów tekstowych [lub i farby plakatowe] dla prezentacji w miejscach wymagających papierowego nośnika).

Dla kogo i gdzie?

 • Na każdym poziomie edukacyjnym

 • W klasie i w domu

 • W pracy zespołowej, grupowej i indywidualnej

 • W kształceniu F2F i na odległość

 • W samokształceniu i kształceniu nieformalnym

 • W kształceniu całożyciowym

Po co?

 • Uczniowi: uczy efektywnego korzystania z Internetu jako źródła informacji. Jest tak zaprojektowany,

  • aby motywować młodego badacza do twórczego wykorzystania informacji, a nie tylko ich wyszukania,

  • aby wspomagać jego myślenie na wyższych poziomach taksonomicznych: analizy, syntezy i ewaluacji.

 • Nauczycielowi: efektywna, motywacyjna, stosunkowo prosta do wdrożenia w każdych warunkach odmiana projektu badawczego.

Dlaczego warto?

 • Uczy badań (jak wiemy z badań porównawczych, badania uczniowskie to pięta achillesowa polskiej szkoły)

 • Wspiera tematykę zajęć dodatkowymi informacjami,poszerza wiedzę uczniów (a zatem każdy nauczyciel może tu znaleźć coś dla siebie)

 • Pozwala uczniom pracować we własnym tempie (a zatem każdy uczeń może tu znaleźć coś dla siebie)

 • Rozwija twórcze myślenie (jak wiemy z innych badań, już od pewnego czasu z myśleniem odtwórczym świetnie radzą sobie automaty, natomiast żywych ludzi zatrudnia się raczej z nadzieją na myślenie twórcze)

 • Stymuluje współpracę grupową (jak wiemy z innych badań porównawczych, umiejętność współpracy grupowej to pięta achillesowa wszystkich nas)

 • Motywuje uczniów (czy ktoś jest przeciw?)

 • Jest wizualny/multimedialny (wszyscy lepiej uczymy się w takich warunkach, "cyfrowcy" zaś - szczególnie)

 • Jako metoda problemowa (tzw. aktywizująca!) - jest efektywniejsza od tradycyjnych metod (na zdrowy rozum powinny się zatem nazywać nieaktywizujace, a tego przecież nie chcemy, prawda?)