PRZESYŁANIE OBRAZU NA INNE URZĄDZENIE(a)

Tablet (lub smartfon) jest "jednoosobowy": śledzenie obrazu przez większą liczbę osób nie jest wygodne. Trzeba zatem móc przesłać z niego obraz do projektora, monitora albo do innych tabletów. jak to zrobić dobrze?

Do transmisji przez WiFi są potrzebne specjalizowane odbiorniki (MiraCast, EZcast, ChromeCast) oddzielnie dokupione lub wbudowane w telewizor/projektor.
Dotyczy tylko urządzeń posiadających wyjścia wideo oddzielne (mini HDMI, micro HDMI, koncentrycze 3,5 mm) lub zintegrowane ze złączem microUSB (MHL, SlimPort).
Do przekazywania obrazu jest tu niezbędnY WIZUALIZER. Jest on systemem wyposażonym w kamerę "obserwującą" obiekt (tu: ekran tabletu lub smartfonu). Ponieważ wizualizer jest jednym z najbardziej użytecznych edukacyjnie urządzeń obrazujących, warto go mieć także do wielu innych zastosowan.

PONIŻEJ - PORÓWNANIE CECH WW. TRZECH GRUP ROZWIĄZAŃ

Bezprzewodowe przekazywanie obrazu [T-E], [T-T]

Brzmi zachęcająco, jednak bezprzewodowe przesyłanie obrazu ma kilka wad:

 • Wymaga dobrego, stabilnego i szybkiego połączenia WiFi między urządzeniami. Dlatego dobrze działa tylko na krótkim dystansie.

 • Trzeba się liczyć z nieco pogorszoną jakością obrazu i opóźnieniami czasowymi, zaś w przypadku obrazu ruchomego (wideo) - z możliwym ograniczaniem liczby klatek na sekundę.

 • Rozpoczęcie transmisji obrazu wymaga wykonania pewnych operacji konfiguracyjnych, które mogą być uciążliwe i zawodne w realiach prowadzonych zajęć.

Przewodowe przekazywanie obrazu [T-E]

Pozornie proste, pewne i tanie. Możliwe problemy, to

 • Wzajemna niekompatybilność urządzeń, złączy, standardów.

 • Fizyczne obciążenie delikatnych gniazd mobilnych urządzeń zagrażające ich szybkim zużyciem lub nawet uszkodzeniem sprzętu.

 • Rozłączanie połączenia w urządzeniu mobilnym podczas pracy w ruchu, dolegliwe zwłaszcza przy pracy z urządzeniem trzymanym w dłoniach oraz przy posługiwaniu się stosunkowo ciężkimi i sztywnymi kablami HDMI.

 • Rozpoczęcie transmisji obrazu wymaga wykonania pewnych operacji konfiguracyjnych, które mogą być uciążliwe i zawodne w warunkach prowadzonych zajęć.

Przekazywanie obrazu przez kamerę wizualizera [T-E]

Rozwiązanie technologicznie proste, bardzo uniwersalne. Jego kluczową zaletą jest możliwość pracy z wieloma różnymi urządzeniami (np. uczniowie mogą bez przeszkód demonstrować grupie obraz z własnych urządzeń).

Wady tego rozwiązania:

 • Zagrożenie powstawaniem odblasków na ekranie w przypadku nieprzemyślanego i niekorzystnego ustawienia wizualizera.

 • Ograniczenie rozdzielczości i jakości obrazu (w stopniu zależnym od jakości wizualizera).

Skąd - dokąd?


 • [T-E] Tablet -> Ekran (bezpośrednio)

(istnieją rozwiązania ukierunkowane na wyświetlanie wideo lub na przesyłanie pełnorozdzielczych obrazów statycznych - np. prezentacji PP oraz rozwiązania uniwersalne),
 • [T-K] Tablet -> Komputer (a stamtąd do projektora)

(tu podobnie istnieją różne podejścia zależnie od wymagań wobec przesyłanych treści)
 • [K-T] Komputer -> Tablet (lub do kilku tabletów jednocześnie)

(nauczyciel - uczniowie, zamiast projektora),
 • [T-T] między Tabletami

(w tym współdzielenie ekranu w grupie)

Komputer: PC lub laptop

Ekran: projektor, TV, monitor wielkoekranowy, tablica aktywna etc.