Dziennik uczenia się

Pojęcie słownikowe na potrzeby Podręcznika e-portfolio (MOSEP)

Dziennik uczenia się jest szansą dla ucznia na refleksję nad różnymi kwestiami związanymi z procesem uczenia się. Może także wspierać zrozumienie tego, jak poszczególne części kursu pasują do siebie. Dzienniki uczenia się czasami są nazywane terminarzem/dziennikiem (ang. diary). Jednak nie są to dzienniki, które zapisują tylko daty i wydarzenia.

Dziennik uczenia się to zbiór materiałów, które głównie opierają się na procesie refleksji piszącego, utrwalanym przez jakiś okres czasu.

Dzienniki uczenia się pozytywnie wpływają na proces uczenia się.

Pisanie dziennika uczenia się często przyczynia się do stworzenia warunków sprzyjających uczeniu się. Jest to możliwe, na przykład, przez prosty wymóg, aby uczniowie poświęcili czas i przestrzeń intelektualną na zapoznanie się z materiałami kursu lub przez możliwość skupienia się na szczegółowych obszarach zainteresowań uczniów i wymaganie, aby swoje przemyślenia przedstawili w określonym porządku.