FORMULARZE GOOGLE ONLINE

Formularze Google online, to dojrzałe oprogramowanie do tworzenia formularzy ankiet, głosowań, quizów, testów etc. dysponujące niespotykanie szerokim zestawem możliwości technicznych i zastosowań edukacyjnych.

Formularze Google Online jako jedyny z powszechnie znanych pakietów pozwalają zupełnie bezpłatne i bez reklam na (między innymi):

 • intuicyjne tworzenie i edycję złożonych formularzy zawierających różnorodne typy pytań/zadań (patrz Rys.1.);

 • formatowanie formularzy (style);

 • zbieranie danych w wygodnej do dalszego przetwarzania formie (w Arkuszach Google online) z możiwością ich eksportu;

 • wizualizację zebranych danych;

 • osadzanie w formularzach grafiki i wideo (z YouTube);

 • współpracę nad formularzami i nad zebranymi danymi;

 • wysyłanie, osadzanie formularzy i adresowanie ich do konkretnych grup odbiorców:

  • tylko dla właściciela,

  • dla określonej przez właściciela grupy ludzi (np. uczniów klasy),

  • publicznie (dla każdego);

  • automatyczne powiadamianie o wszelkich lub wybranych zmianach (np. o fakcie wypełnienia formularza lub o pojawieniu się konkretnych danych);

 • wiele innych.

Rys.1. Typy pytań.

Adres prostego formularza z Przykładu 1.:

Rozszerzenia Formularzy - Dodatki

Formularze Google pozwalają na instalowanie i używanie Dodatków. Proponuję zwrócić uwagę na dodatki:

 • formLimiter - pozwala przerwać zbieranie danych o wyznaczonej dacie i godzinie, po zebraniu wyznaczonej liczby odpowiedzi/zgłoszeń, a także po osiągnięciu zadanej wartości przez dowolnie wybraną komórkę arkusza odpowiedzi); potrafi też powiadomić o tym fakcie wyznaczonego odbiorcę e-mailem;

 • Choice Eliminator, który z pytania wielokrotnego wyboru eleiminuje te odpowiedzi, które ktoś już wcześniej wybrał (co pozwala np. "obdzielić" uczniów zadaniami lub tematami);

 • gMath, który pozwala generować matematyczne wzory, wyrażenia i wykresy (także statystyczne).