Dziennik refleksji

Pojęcie słownikowe na potrzeby Podręcznika e-portfolio (MOSEP)

Definicja dziennika refleksji

Dziennik refleksji to osobisty zapis doświadczeń ucznia nabytych w procesie uczenia się. Może być rozumiany jako przestrzeń, gdzie uczeń zapisuje i zastanawia się nad swoimi obserwacjami i ustosunkowuje się do sytuacji, które mogą być wykorzystane do poznania i analizy sposobów myślenia. Dziennik może zawierać również obrazy, rysunki i inne typy materiałów źródłowych.

Cel prowadzenia dziennika refleksji

Dzienniki refleksji umożliwiają uczniom refleksję nad procesem uczenia się i zdobytymi doświadczeniami. Są wykorzystywane do:

  • zapisu rozwoju pomysłów i spostrzeżeń uczniów w określonym kontekście, jak również koncepcji, idei, etc.,

  • zastanawiania się nad treścią przedmiotu i osobistymi doświadczeniami jako sposób na zwiększenie zrozumienia uczniów,

  • analizy procesu uczenia się w kontekście własnego rozwoju.

Wykorzystanie dzienników refleksji

Dzienniki refleksji są wykorzystywane do dokładnego poznania swojej sytuacji, ale w ogólnym kontekście doświadczeń uczniów. Dzienniki pomagają w refleksji na temat, podczas i dla działania.

Pytania wynikające z refleksji:

  • Co się działo? (refleksja dotycząca działania),

  • Czemu to się stało? (refleksja podczas działania),

  • Czego na tej postawie można się nauczyć dla przyszłych działań (refleksja dla działania).