zastosowania blogowych serwisów

Najpierw posłuchaj świetnego wywiadu:

Vid.1. Rozmowa z Marcinem Polakiem, redaktorem EduNews.pl, nagranie zrealizowane w grudniu 2012 r. 

Vid.1. Cenna rozmowa z dwiema niezwykłymi nauczycielkami (Martą Florkiewicz-Borkowską i Agnieszką Bilską na temat wykorzystania blogów w codziennej praktyce szkolnej. Blogi - jako jedna z najbardziej wartościowych narzędzi internetowych powinny być szeroko wykorzystywane w polskich szkołach do przekazywania wiedzy, ale i kształcenia cennych umiejętności społecznych, które na pewno przydadzą się w życiu. Dlaczego? Jakich? 

Po co serwis blogowy nauczycielowi i uczniowi?

Zastosowania serwisów blogowych, to nie tylko blogi. UWAGA: pojęcia blog używamy tu w sensie czysto technicznym - witryny zbudowanej w oparciu o serwis blogowy. W zależności od konfiguracji i sposobu prowadzenia - w sensie funkcjonalnym może to być blog, strona ogłoszeniowa, a nawet statyczna witryna WWW. Poniżej szczegóły.

Przykładowe zastosowania blogów nauczycieli (i przykładowe blogi)


Przykładowe zastosowania blogów uczniów

Polecamy Blogger.com. Dlaczego akurat Blogger?