WAŻNE NISZE

Mniej masowe systemy edukacyjne, poglądy i spojrzenia, materiały ku refleksji. Także: najprostsze sposoby diagnozowania specyficznych potrzeb, możliwości i preferencji uczniów. Ta strona może sprawiać wrażenie pewnego chaosu, bo będzie mieścić to, co się na razie nie mieści gdzie indziej.

Źródła zewnętrzne

(przemyślenia głębsze i szersze, niż sugeruje charakter tytułu) (psycholog rozwoju o edukacyjnych hamulcach wbudowanych w sytem szkolny i o propozycjach koniecznych zmian)

Mamy dwie półkule mózgowe. Czy i co z tego wynika dla edukacji?

Jesteś lewo- czy prawopółkulowcem? A Twoi uczniowie? Co z tego wynika dla procesów nauczania i uczenia się? A może cała gadanina o półkulach dominujacych, to zestaw mitów (takie źródła też znajdziemy)?

Tradycyjna szkoła premiuje lewą półkulę kosztem prawej. Np. tradycyjne notatki są bardziej przydatne dla osób o aktywniejszej lewej półkuli mózgowej. Mapy mentalne zaś - dla właścicieli aktywniejszej prawej półkuli. Co z tego wszystkiego wynika? Patrz też słynny już artykuł "Zemsta prawej półkuli" (link dostępny na liście polecanych źródel natej stronie).

Infographic from Mindjet
Popularny test dominującej półkuli mózgowej polegający na obejrzeniu tej wirującej baletnicy i udzieleniu odpowiedzi w którą stronę wiruje nie jest specjalnie wiarygodny, to raczej ciekawostka.

Źródła zewnętrzne

Style uczenia się