POMIARY I WIZUALIZACJA: ZDROWIE

Narzędzia do pomiaru, szacowania i obrazowania wielkości i zjawisk

Co można mierzyć, szacować, wykrywać, wizualizować?

Uwaga, poniżej podano także przykłady konkretnych, bezpłatnych aplikacji; należy je traktować jako przykłady wprawdzie przetestowane przez autora, ale tylko przykłady. "Apek" tego rodzaju jest znacznie więcej.
  • Puls (pulsomierzem lub aparatem+błyskiem)

  • Kroki (i inne parametry aktywności ruchowej)

  • c.d.n.

c.d.n.

Np.

c.d.n.