Zalecana literatura zewnętrzna

Metoda projektu

Apel: 

Nie czerp informacji na temat metody projektów z polskiej Wikipedii. Artykuł na jej temat jest bardzo złej jakości [aktualizacja: 2011 r.: bez zmian, 2014 r.: bez zmian, 2018 r.: dodano informację, że artykuł wymaga weryfikacji. To dobrze, lecz to nie usuwa problemu]. 

Zalecane źródła

Para poradników dla nauczycieli.

Formalnie są adresowane do konkretnych przedmiotów i konkretnego poziomu szkolnego. W istocie rzeczy jednak są to pozycje kompleksowe i uniwersalne, a tylko uzyte przykłady odnoszą się do konkretnych przedmiotów.

Pozostałe zalecane źródła

Legenda: N - nauczyciele, S - studenci, U - uczniowie, !!! - szczególnie polecam. 

Wykaz: