Opis lekcji (element refleksji)

Pojęcie słownikowe na potrzeby Podręcznika e-portfolio (MOSEP)

Podstawowe informacje o aktywności lub doświadczeniu można uzyskać dzięki odpowiedzi na poniższe pytania:

  • W jakich warunkach była przeprowadzona lekcja i kim byli uczniowie?

  • Kiedy przeprowadzono lekcję?

  • Na jakim podejścia/filozofii pedagogicznej opierałaś/eś decyzje podczas przygotowania lekcji?

  • Jakie były zamierzone rezultaty nauczania po zrealizowaniu lekcji?