ROLE W ZESPOLE PROJEKTOWYM

Różni uczniowie w jednym projekcie pełnią różne role i wykonują rózne zadania.

Role i zadania

Ludzie są różni. To świetnie. Nie należy ich wyrównać i nie należy ich poróżnić. Projekt może i musi wykorzystać potencjał różnic dla uzyskania synergii współpracy, dla budowania motywacji wewnętrznej uczniów etc.

  • Dobra droga do konkretnych zadań w projekcie wygląda tak: Predyspozycje + preferencje --> role --> obszary odpowiedzialności --> zadania (przydzielanie zadań przez uczniów; lepiej: stawianymi i formułowanymi także przez uczniów).

  • Dla porównania, w tradycyjnym nauczaniu droga do konkretnych zadań, to po prostu przydział zadań przez nauczyciela. Czasem nauczyciel rozmywa ten najprostszy schemat każąc uczniom "podzielić się zadaniami" (sformułowanymi przez siebie), jednak to nie jest dobry schemat w metodzie projektu.

Proste narzędzie do określania optymalnych ról w uczniowskim zespole projektowym

W dostępnym bezpłatnie materiale, "Materiały dla uczestnika Moduł: Dydaktyka Metoda projektów w kształceniu zawodowym" (PDF) czytelnik znajdzie ankietę "Role w zespole" stosowną dla uczniów oraz klucz do niej. Materiał jest dostępny do pobrania ze strony MEiN: