POMIARY I WIZUALIZACJA: inne

Narzędzia do pomiaru, szacowania i obrazowania wielkości i zjawisk

Co można mierzyć, szacować, wykrywać, wizualizować?

Uwaga, poniżej podano także przykłady konkretnych, bezpłatnych aplikacji; należy je traktować jako przykłady wprawdzie przetestowane przez autora, ale tylko przykłady. "Apek" tego rodzaju jest znacznie więcej.
  • Pole magnetyczne

  • Przedmioty metalowe (wykrywanie)

Uwaga: warto zlokalizować położenie czujnika w smartfonie. W tym celu należy obserwować wskazania i jednocześnie przesuwać mały magnes w różne miejsca obudowy smartfonu. Maksimum wskazań oznacza, że magnes jest podczujnikiem.

Np. Metal Detector (Wykrywacz metali)

Wyskalowany w mikroTeslach.

Np. AC Magnetic Field Meter

Wykrywa i analizuje zmienne pola magnetyczne i przedstawia wyniki w trzech skladowych na wykresie lub tranformatę FFT (samplowanie do 2 kHz)
  • Ciśnienie, zmiany ciśnienia (hPa), zmiany wysokości (m) (barometr - ciśnieniomierz)

Uwaga 1: tylko niektóre modele smartfonów mają czujnik ciśnienia.Uwaga 2: ciśnienie jest związane jednocześnie z warunkami atmosferycznymi i z wysokością n.p.m., trzeba o tym pamiętać (np. rejestracja spadku ciśnienia podczas podróży w góry nie oznacza zmiany pogody, tylko wzniesienie).
  • Przewody pod napięciem (w ścianach)

  • Detektory i analizatory WiFi (wiele wielkości)

  • Detektory, testery, skanery i analizatory parametrów sieci

  • (IP, ARP, ping, przepustowość etc.)

c.d.n.