Refleksja: strategie wspierania

Pojęcie słownikowe na potrzeby Podręcznika e-portfolio (MOSEP)

Przydatne strategie wspierania uczniów w procesie recenzji i refleksji

  • Przeglądaj refleksje napisane dla każdego artefaktu, jaki został zgromadzony, szczegółowo omawiające ich znaczenie i wartość oraz uzasadniające wybór do prezentacyjnego ePortfolio.

  • Pracuj poprzez ocenę założeń/rezultatów dla wybranych zadań.

  • Zachęcaj uczniów do mówienia o tym, co udało im się zrobić.

  • Patrz uważnie i pokaż, że jesteś zainteresowany ePortfolio ucznia.

  • Zachęcaj uczniów do ewaluacji efektów swojej pracy oraz oceny ich postępów w stosunku do ich planu działania.

  • Podsumuj to, czego dowiedziałeś się od uczniów i przypomnij im, że powinni zapisać swoje przemyślenia (na piśmie lub w postaci nagrania audio).

  • Wybierz artefakty, które reprezentują osiągnięcie standardów lub celów.

  • Dostarczaj uczniom informacji zwrotnej na temat ich pracy i osiągnięć oraz elementów, które mogą poprawić.