BLOG

Pojęcie słownikowe na potrzeby Podręcznika e-portfolio (MOSEP)

Blog (dawniej weblog) to kolejna technologia, której potencjał można wykorzystać do usprawnienia elektronicznego portfolio. Blog jest definiowany w uproszczeniu jako strona internetowa wypełniona treścią zorganizowaną według daty.

W kontekście ePortfolio, prowadzący kurs powinni mieć własne blogi, które użytkownicy mogliby odwiedzać na stronie swoich “przyjaciół”. Uczniowie na blogach mogliby dzielić się wyszukanymi informacjami lub pomysłami dotyczącymi poszczególnych przedmiotów, jak również komunikować się. Dzięki temu blogi mogą stać się istotnym powodem wykorzystywania technologii przez uczniów.

Ponieważ refleksja dotycząca procesu uczenia się jest jednym z głównych celów prowadzenia portfolio, blogi mogą okazać się dobrym rozwiązaniem, albowiem mogą być wykorzystane jako dzienniki refleksji online oraz środowisko zachęcające do współpracy.

Uwaga: (1) miejscem dzielenia sie refleksjami może być też zamknięta grupa w serwisie społecznościowym lub platforma e-leraningowa taka jak np. Google Classroom; (2) blogi nie muszą być dostępne publicznie w internecie, np. Blogger.com pozwala na ustawienie dostępu tylko dla wybranej grupy zalogowanych osób). (przyp. L. Hojnacki).

Dziennik online

Blog to w zasadzie dziennik prowadzony w sieci. Działania związane z prowadzeniem bloga to “blogowanie” (ang. blogging), a osoba pisząca bloga to blogger. Blogi zazwyczaj są aktualizowane codziennie przy użyciu oprogramowania, które pozwala osobom z małym lub żadnym doświadczeniem technicznym uaktualniać i utrzymywać jego zawartość.

Blog jest zazwyczaj prywatnym dziennikiem, podobnym do osobistego pamiętnika, ale dostępnym publicznie w sieci dla innych osób (może być dostępny tylko dla wybranych odbiorców, przyp. LH). Jedną z zalet dzielenia się przemyśleniami i refleksją na blogu, szczególnie z przyjaciółmi, jest możliwość komentowania, oferowania porad, pomocy, dobrych sugestii.