Socrative - testy, quizy i głosowania

System tworzenia motywacyjnych quizów (idea zbliżona do Kahoot!)

Witryna Socrative: www.socrative.com

O Socrative

Narzędzie do testów online w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem smartfonów/tabletów/pc. Nauczyciel po założeniu konta (na Socrative Teacher) może układać testy wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz lub ankiety. Może też np. zadawać pytania na podsumowanie lekcji (tzw. exit-ticket, np. „podaj w skali 1–10, jak dobrze zrozumiałeś dzisiejsze zajęcia”

Uczniowie instalują w smartfonach apkę Socrative Student. Na PC można używać Socrative w przeglądarce WWW. Wyniki testów są wyświetlane w formie wykresu na ekranie. Można też pobrać raport w arkuszu kalkulacyjnym, a także dzielić się testami z innymi nauczycielami.

W wersji bezpłatnej można podzielić uczestników na maksymalnie 10 drużyn (jednocześnie w quizie może brać udział do 50 osób), a następnie przeprowadzić zawody między drużynami (zalecana: Space Race).

Nauczyciel może np.

  • zorganizować głosowanie, test, ankietę lub edukacyjną grę z całą klasą (laptopy, smartfony, tablety),

  • pracować z laptopem i mieć podgląd wszystkich wyników,

  • otrzymywać informację zwrotną na temat poziomu zrozumienia lekcji.

Polecane źródła: