Wideodydaktyka: co i po co?

Dlaczego?

Z badań BECTA (brytyjskiej agencji rządowej zajmującej się wdrażaniem technologii w edukacji): "Nauczyciele zauważyli, że osobiste wypowiedzi uczniów nagrywane na kamerę wideo mogą mieć pozytywną wartość terapeutyczną, Uczniowie dotychczas „wyłączeni” z procesu uczenia się, zaczęli angażować się w zajęcia – zwłaszcza gdy realizowane działania dotyczyły obszaru ich zainteresowań, zaś ich efektem były konkretne i „profesjonalne” dzieła. Chętnie pokazywali swoim rodzicom, nauczycielom i rówieśnikom efekty ich pracy. Wychowawcy klas odnotowali pełną obecność uczniów na zajęciach, w których mieli możliwość wykorzystania swojej kreatywności".

Przykazania wideodydaktyki

Polecane źródła zewnętrzne