[1] Wybór i łączenie artefaktów

Oryginalne źródło angielskie (nigdy nie aktualizowane): http://wikieducator.org/MOSEP_Module_1

W tym module (wybierz sesję po wcześniejszym przeczytaniu wprowadzenia!)

Przed przystąpieniem do tego modułu powinieneś znać

  • powody wykorzystania ePortfolio,

  • różne rodzaje ePortfolio.

Cele modułu

Zdobycie umiejętności wyboru i łączenia artefaktów na potrzeby tworzenia różnych typów ePortfolio.

Spodziewane osiągnięcia

Po ukończeniu tego modułu będziesz potrafić:

  • wybierać zasoby do twojego ePortfolio zarówno dla swojego własnego rozwoju jak i pod kątem oceny zewnętrznej,

  • podjąć decyzję o tym, kiedy i jak często ePortfolio powinno być uzupełniane,

  • wykorzystać różne typy mediów do gromadzenia artefaktów,

  • podjąć decyzje dotyczące zawartości i struktury ePortfolio oparte o kryteria,

  • organizować i różnicować zawartość ePortfolio,

  • zbudować spójny zbiór artefaktów dedykowany dla różnych celów ePortfolio,

  • dostrzec dynamiczny związek pomiędzy zawartością i strukturą ePortfolio oraz procesem uczenia się,

  • odnieść się do kwestii prywatności i ochrony praw autorskich.

Wprowadzenie

Dzięki temu modułowi zdobędziesz umiejętności, które pozwolą ci na wybór artefaktów do Twojego ePortfolio jak i wsparcie uczniów w tym procesie. Spodziewamy się, że prowadzisz już swoje portfolio. Sesja 1 i 5 pomogą ci w dodaniu dodatkowych zasobów (artefaktów) oraz rozwinięcie struktury twojego ePortfolio.

Ten moduł jest uczy bardzo praktycznych umiejętności. Poradzimy Ci jak wybierać, integrować i organizować artefakty w twoim własnym ePortfolio.

Na ten moduł należy poświęcić około 5-ciu godzin pracy. Czas ten może być jednak inny (w zależności od Twoich umiejętności technicznych). Radzimy skupić się na ćwiczeniach, aby jak najwięcej skorzystać z tego modułu.