Sesja 3.3. Organizacja rozmowy kwalifikacyjnej lub sytuacji prezentacyjnej

Treści przeniesione ze starej wersji serwisu, ale odnośniki do źródeł zewnętrznych jeszcze nie są zaktualizowane

(ostatnia aktualizacja: 2014 r.).

Cele

Ta sesja skupia się na (patrz Słownik) rozmowie kwalifikacyjnej lub innej sytuacji prezentacyjnej.

Spodziewane osiągnięcia

Po ukończeniu tej sesji uczestnicy:

  • będą w stanie zaplanować rozmowę kwalifikacyjną lub inną sytuację prezentacyjną,

  • będą umieli zaprojektować materiały wspierające uczniów podczas przygotowywania się do rozmowy kwalifikacyjnej lub innej sytuacji prezentacyjnej,

  • będą w stanie zaprojektować ogłoszenie o pracy i materiały informacyjne na potrzeby rozmowy kwalifikacyjnej lub innej sytuacji prezentacyjnej.

Ćwiczenie 3.3.1. (60 min.) Przygotowanie uczniów do rozmowy kwalifikacyjnej

Stwórz prezentację dla pozostałych nauczycieli lub trenerów, która wyjaśni, w jaki sposób zamierzasz przygotowywać uczniów do rozmowy kwalifikacyjnej lub innej sytuacji prezentacyjnej.

Podpowiedź: Prezentacja powinna opisywać cele rozmowy kwalifikacyjnej lub innej sytuacji prezentacyjnej (zajrzyj do poprzedniej sesji) oraz uwydatniać znaczenie uważnego planowania i przygotowań.

Prezentacja powinna również podkreślać następujące etapy planowania:

Ćwiczenie 3.3.2. Osobiste wystąpienie podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Użyj wyszukiwarki jako narzędzia, które pomoże Ci odnaleźć rady i rozwiązania, które możesz przekazać uczniom, jako przydatne, by dobrze przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną lub innej sytuację prezentacyjną.

Wskazówka - przejrzyj ten artykuł

Pomyśl, jak Twoje doświadczenie i wiedza może Ci pomóc podczas przygotowań do prezentacji końcowej modułu. Podziel się z innymi swoimi przemyśleniami.