UDOSTĘPNIANIE PLIKÓW Z DANYMI CZYTELNIKOM

Witryny nie mają własnego mechanizmu wysyłania, przechowywania i udostępniania plików. Korzystają w tym zakresie z Dysku Google.

Każda z opisanych poniżej metod udostępniania plików charakteryzuje się brakiem możliwości bezpośredniego rozpoczęcia pobierania pliku przez czytelnika. Zamiast tego wyświetla podgląd (w tym samym lub nowym oknie oraz typowe dla Dysku Google gadżety-ikonki pozwalające (zależnie od sytuacji) podejrzeć, pobrać, wydrukować, dodać do własnego Dysku Google dany obiekt (plik lub dokument online).

Metoda 1a: obiekt osadzony w stronie WWW (z podglądem).

Dokument online utworzony w udostępnionym publicznie folderze dysku Google (Przykład 1.) lub plik przesłany do takiego folderu (Przykład 2.).

Ta metoda pozwala prezentować podgląd niektórych typów obiektów.

 1. Wstaw.

 2. Z Dysku (wyszukaj i wybierz obiekt).

.Przykładowa prezentacja online
Przykład 1. Prezentacja online utworzona na Dysku Google. Dla tego typu obiektu da się ustawić nawet automatyczne uruchamianie prezentacji.
.Przykładowy plik PDF.pdf
Przykład 2. Plik (tu: PDF) przesłany na Dysk Google. Widać podgląd fragmentu zawartości mieszczącego się w oknie.

Wady Metody 1

 1. Tak się da osadzać tylko dokumenty online oraz niektóre typy plików, np. PDF tak, MP3 nie (uwaga, inne pliki też można osadzać w stronie, robi się to jednak nieco inaczej, patrz inne podstrony na temat osadzania w tym dziale).

 2. Zajmuje dużo miejsca na ekranie (więc ma sens raczej wtedy, kiedy zależy nam na bezpośredniej prezentacji podglądu zawartości).

 3. Nieoczywiste pobieranie: czytelnicy miewają problemy z pobraniem pliku (ikony "Pobierz" nie są bardzo dobrze widoczne).

Zalety Metody 1

 1. Prostota i intuicyjność.

Metoda 2: Folder z plikami i dokumentami osadzony w stronie WWW.

Osadzenie w stronie WWW całego folderu z plikami i dokumentami online pozwala udostępnić wiele obiektów na raz:

 1. Wstaw.

 2. Z Dysku (wyszukaj i wybierz folder).

 3. Kliknij Wstaw (u dołu paska wyboru).

Przykład 5. Folder z plikami i dokumentami online (tymi samymi, co w przykładach powyżej).

Wady Metody 2

 1. Mamy znikomy wpływ na czytelność listy plików: widać nazwy i ikony plików (a nie np. opisy) w kolejności alfabetycznej (stan na 11.07.2018 r.)

Metoda 3: Hiperłącza do plików udostępnionych na Dysku Google

Link do obiektu na Dysku Google

 1. Na Dysku Google pobierz link do udostępniania wybranego obiektu

 2. Na stronie WWW zaznacz obiekt, który ma być linkiem (np. tekst, obraz)

 3. Wybierz z menu kontekstowego ikonę Wstaw link lub użyj skrótu CTRL+K

 4. Wklej link (CTRL+V) i potwierdź.

Przykład 6. Link "tekstowy" do obiektu udostępnionego na Dysku Google.
Przykład 7. Link "obrazkowy" do obiektu udostępnionego na Dysku Google.

Wady Metody 3

 1. Większa pracochłonność.