NARZĘDZIA OFFLINE DO map myśli

Dobre, bezpłatne programy do map mentalnych, schematów organizacyjnych etc. 

Obraz tła: Sztuczna inteligencja tak przedstawiła swoje wyobrażenie map myśli (DALL.E 3, LWH, 11.2023

1. FreeMind

O programie

FreeMind jest najlepszym z bezpłatnych programów offline do mind mappingu. Wyznaczył ogólnie uznawany format zapisu map (.MM). 

Jest w pełni darmowy (GPL) i jest obecnie bezkonkurencyjny w klasie oprogramowania darmowego. Dobrze współpracuje z Internetem (oparty na JAVA, linki, możliwość eksportu mapy do WWW (jako map lub wygodnych list).

Został wyposażony w proste mechanizmy oznaczania i sygnalizowania terminów, dzięki czemu można się pokusić o stosowanie go przy wspomaganiu projektów. 

Najważniejsze adresy

Vid.1. Tworzenie map myśli za pomocą programu FreeMind.