Adekwatne dowody

Pojęcie słownikowe na potrzeby Podręcznike e-portfolio (MOSEP)

Adekwatność dowodów zależy od tego, jakie kompetencje chcesz poddać ocenie. Jeśli na przykład chcesz poddać ocenie "podstawową wiedzę matematyczną" - powinieneś stworzyć dowody typu "umie policzyć od zera do 1000", "umie przeprowadzić podstawowe działania arytmetyczne w zakresie od 0 do 1000" czy "w wolnym czasie czyta książki o tematyce związanej z matematyką". Nie muszą być to dowody, ale wskazówki posiadania danej kompetencji.

Dowodami potwierdzającymi "Zaawansowane umiejętności zarządzania" będą np. "był menedżerem przed pięć lat" itp.

Tak więc każdy artefakt, każda rzecz będąca dowodem na daną kompetencję, może i powinna być umieszczona w prezentacyjnym ePortfolio.