POMIARY I WIZUALIZACJA: RUCH, PRZYSPIESZENIA, WIBRACJE ETC.

Narzędzia do pomiaru, szacowania i obrazowania wielkości i zjawisk związanych z ruchem

Co można mierzyć, szacować, wykrywać, wizualizować?

Uwaga, poniżej podano także przykłady konkretnych, bezpłatnych aplikacji; należy je traktować jako przykłady wprawdzie przetestowane przez autora, ale tylko przykłady. "Apek" tego rodzaju jest znacznie więcej.
  • Prędkość (przy użyciu GPS)

Uwaga: dokładnie mierzy prędkość poruszania się smartfonu w zakresie typowym dla pojazdów (dokładniej niż np. prędkościomierz samochodu), wymaga włączonego GPS.
  • Prędkość (zdalnie)

Uwaga: pomiary należy traktować szacunkowo.

Np. Prędkościomierz: SpeedGun

Podaje prędkość fizycznego obiektu poruszającego się równolegle do powierzchni nieruchomego smartfonu i w znanej odległości - na podstawie wodzenia palcem za obiektem po ekranie.
  • Wibracje

Pomiary mogą dotyczyć trzech składowych przestrzennych, wartości szczytowej, średniej, RMS, często wyświetlana jest też na bieżąco wartość w skali Mercallego (trzęsień Ziemi).
  • Przyspieszenie (ziemskie i liniowe w trzech wymiarach)

c.d.n.