Sesja 1.2: Wybór artefaktów a kwestie prywatności

Treści już przeniesione ze starej wersji serwisu, ale odnośniki do źródeł zewnętrznych jeszcze nie zaktualizowane

(ostatnia aktualizacja: 2014 r.).

Cele

Poddanie dyskusji kwestii prywatności związanych z prezentacją ePortfolio z perspektywy zarówno autora jak i obowiązującego prawa.

Po zakończeniu tej sesji

 • zrozumiesz różne poziomy prywatności w dostępie i prezentowaniu ePortfolio,

 • zrozumiesz specyfikę publicznego dostępu do osobistych danych w Internecie,

 • zrozumiesz powiązanie między prezentowaniem części swojej pracy i pozostawianiem elementów niepublikowanych dla siebie,

 • zrozumiesz wartość publikownaia dla siebie,

 • przedyskutujesz powody, dla których niektóre materiały nie są prezentowane,

 • przedyskutujesz związek między wartością artefaktów i możliwościami ich publikowania,

 • będziesz potrafić wskazać, które z czynników związanych z prywatnością mają wpływ na końcową publikację i prezentację artefaktów.

Ćwiczenie 1.2.1.

Zapoznaj się z zasobami internetowymi poświęconymi prawnym aspektom publikowania - prawom autorskim i ochronie prywatności. Weź pod uwagę, że zasoby dostępne publicznie, takie jak opublikowane elementy ePortfolio, muszą być zgodne nie tylko z prawem obowiązującym w twoim kraju. Postaraj się zidentyfikować te elementy, które zwykle nie są udostępniane przez właścicieli ePortfolio. Zwróć uwagę na:

 • możliwość zastosowania różnych poziomów prywatności podczas udostępniania i prezentowania ePortfolio,

 • specyfikę powszechnego dostępu do danych ososbowych w Internecie,

 • zależności między pozostawianiem niektórych elementów ePortfolio do użytku prywatnego a publikowaniem innych,

 • wartość publikowania dla siebie,

 • powody publikowania pewnych materiałów.Przedyskutuj związek zachodzący pomiędzy wartością elementów ePortfolio a bodźcami stymulującymi ich publikację. Zastanów się nad różnymi aspektami prywatności, które mają wpływ na końcową prezentację artefaktu.

Źródła

Należy zapoznać się z: